Regitos endotoxinundersökning presenteras i Svenskt Vattens tidning Skriv ut

Regitos forskningsprojekt om endotoxin i kranvatten presenteras i oktobernumret av branschtidningen "Svenskt Vatten", nr 5, 2009. Regito AB analyserade 800 vattenprov från kranvatten i halva Sverige med avseende på endotoxin.

Den fullständiga rapporten på 76 sidor kan laddas ner gratis här från Svenskt Vattens hemsida. Kommuner och vattenverk - vi hjälper er gärna med att undersöka endotoxinhalten i ert dricksvatten. Mejla till oss: water(at)regito.com eller använd kontaktformuläret.