Regito föreläste för Naturvårdsverket i Finland Skriv ut

Regitos Heléne Annadotter hade under vecka 39 en föreläsningsturné i Finland på inbjudan av Finlands Miljöcentral – motsvarigheten till vårt svenska Naturvårdsverk. Under tre dagar gavs föreläsningar vid Finlands Miljöcentral i Helsingfors, universitetet i Åbo och vid en konferens om sjörestaurering i Kuopio.

Heléne föreläste om cyanobakteriers ekologi,  Finjasjöns restaurering och problematiken med kvävereduktion i reningsverk. Resan till Finland ordnades av Illka Sammalkorpi vid Finlands Miljöcentral. Illka är forskare och ansvarig för biomanipulering av sjöar vid Finlands Miljöcentral. Sjön Tuusulanjärvi utanför Helsingfors besöktes. Där pågår restaurering genom biomanipulering med användande av notdragning.