Rapport om Finjasjön 2018 Skriv ut

Regito har utfört mängder av mätningar i Finjasjön och vattendragen däromkring och producerat en rapport till Hässleholms kommun: Limnologisk undersökning av Finjasjön 2018. Rapporten omfattar 64 sidor.

Utvecklingen under det extremt varma året var kraftigt negativ. Sommarmedelvärdet för siktdjupet försämrades från 1,28 m 2017 till 1,00 m. Totalfosforhalten ökade från 0,056 till 0,075 mg/l. Många mätvärden har tyvärr försämrats de senaste tre åren så snabbt att flera av parametrarna är de sämsta på cirka 10 år.

Trots att reduktionsfisket tog upp 57 ton fisk visade provfisket i slutet av sommaren på en alltmer ökande biomassa av fisk. Denna ökning har skett flera år i rad. Nu försöker kommunen att öka uttaget av fisk.

Du kan ladda ner rapporten från Hässleholms kommuns hemsida.

Senast uppdaterad ( Onsdag, 22 Maj 2019 10:23 )