Regito Research Center on Water and Health

Länktips
Pressklipp när våra rapporter m.m. uppmärksammats i tidningar.
Visa antal 
Antal Länk Träffar
1   Link   Norra Skåne 080520 - Mossar omvandlas från kolfällor till kollkällor
Globalt sett anses mossarna på norra halvklotet hålla 20–30 % av den kol som finns bundet i jorden. Syrebristen i torvmossen hindrar nedbrytningen av det organiska materialet. Men utdikningen av mossar gör att mängder av kol som bundits i mossarna forsar ut i sjöarna. Där bryts materialet ned till bl.a. koldioxid vilket anses öka växthuseffekten.

2134
2   Link   Svenska Dagbladet 080516 - Dikning av mossar orsakar höga järnhalter och rådjursdöd
Annadotter menar att det är dikningar av mossar och vattenfyllda spår orsakade av skogsmaskiner som ligger bakom extremt höga järnhalter i Skånesjöar.
Denna artikel har publicerats i åtminstone 37 svenska tidningar genom TT.

3089
3   Link   Norra Skåne 080517 - 500 kor och kalvar dog hos bonden pga järn i dricksvattnet
400 kalvar och 100 kor dog under en tjugoårsperiod hos en bonde i Skåne. Djuren blev magra, aptitlösa och apatiska samt fick blodiga diarréer innan de dog. Veterinärer besökte honom 35 gånger. Ett hundratal djur obducerades. Ingen hittade orsaken. Miljö- och Hälsoskyddsmyndigheten i Kristianstad ville förbjuda honom att hålla djur för bonden måste ju misskött sina djur! Länsveterinären var en av de få som stöttade honom. Till slut fick de kontakt med forskaren Ingegerd Rosborg som analyserade vattnet i bondens borrade brunn och fann kopplingen till höga järnhalter. Brunnen ändrades och järnfilter kopplades in. Efter det upphörde dödsfallen! Men bonden har hittat utmärglade rådjur och älgar med kraftiga diarréer, troligtvis orsakade på samma sätt av järnet. Nu säger han att det knappt finns något rådjur kvar i trakten!

2975
4   Link   Norra Skåne 080516 - Miljöchef tror inte att järn kan vara farligt
Miljöchef Sven-Inge Svensson, Hässleholms kommun, tror inte att järn i vattnet kan vara farligt att dricka och inte heller att järn gör sjöarna bruna.

3267
5   Link   Norra Skåne 080516 - Järn i vatten är farligt
Teknologie doktor Ingegerd Rosborg anser att mycket järn i dricksvattnet är farligt för människor och djur.

3333
6   Link   Norra Skåne 080515 - Om brunifiering av svenska sjöar
Norra Skåne om brunifieringen och farligt höga järnhalter.

3311
7   Link   Kristianstadsbladet 080401 - Brunfärgningen av Luhrsjön har ökat
Artikel i Kristianstadsbladetl om undersökningen av Luhrsjön 2007.

1958
8   Link   Sveriges Television 080130 - Kvävereningen i Ringsjön misslyckad?
Nyhetsinslag i SVT: Hörby kommun tvingades investera 30 miljoner kronor på en anläggning för kväverening vid Ringsjön. Nu menar kommunen inte bara att investeringen varit bortkastat utan att det lett till att tillståndet i den kraftigt övergödda sjön försämrats.

2181