Regito Research Center on Water and Health

Länktips
Forskningsprojekt vi har varit inblandade i om sjöar, alger, miljö och kopplingen till människors hälsa genom dricksvattnet.
Visa antal 
Antal Länk Träffar
1   Link   Endotoxin i svenskt kranvatten
Rapporten handlar om gifter som kan förekomma i vatten med gramnegativa bakterier eller cyanobakterier från algförorenat vatten. I denna undersökning har 800 vattenprov tagits i Sverige och undersökts av Regito AB för att skapa en uppfattning hur stora halterna är i Sverige. Utgiven av Svenskt Vatten 2009 och skriven av Johan Forssblad & Heléne Annadotter. Ca 76 sidor / 1,1 MB.

2533
2   Link   Manual on aquatic cyanobacteria
En fotoguide för att identifiera blågröna alger och läsa om dem. På engelska. Av Gertrud Cronberg och Heléne Annadotter.

1936
3   Link   Kvävets betydelse för cyanobakterier ...
Rapport från Svenskt Vatten Utveckling om kvävets betydelse för cyanobakterier (blågröna alger) och andra vertikalmigrerande alger. I rapporten från 2006 har åtta sjöar studerats. I rapporten visas att cyanobakterier utvecklas vid låga kvävehalter - tvärt om vad många tror. Skriven av Heléne Annadotter vid Högskolan Kristianstad & Regito AB. 86 sidor/2,2 MB.

1651
4   Link   Articifiell intelligens expertsystem identifierar att vissa blågrönalger gynnas av låga kvävehalter!
XpertRuleKBS expertsystem visar att vertikalmigrerande blågrönalger gynnas då kväve reduceras i avloppsreningsverken.
Av Mats G Andersson (KunskapsteknikMGA, Krinova Science Park, Kristianstad), docent Gertrud Cronberg (Ekologiska institutionen, Lunds universitet) och Heléne Annadotter.

2162
5   Link   EcoHealth, Springer, 050706 - Endotoxiner i duschvatten kan ge influensaliknande symptom
Endotoxins from Cyanobacteria and Gram-negative Bacteria as the Cause of an Acute Influenza-like Reaction after Inhalation of Aerosols.
Av Heléne Annadotter, Gertrud Cronberg (Ekologiska institutionen, Lunds universitet), Rolf Nystrand (BIO-TeQ Nystrand Consulting) och Ragnar Rylander (Institutionen för miljömedicin, Göteborgs universitet).

2461
6   Link   Hydrobiologia 9902 - Olika teknik för sjörestaurering
Abstrakt på engelska om restaureringen av Finjasjön:
"Multiple techniques for lake restoration". Av Heléne Annadotter, Gertrud Cronberg, Richard Aagren, Bejron Lundstedt, Per-Åke Nilsson och Sven Ströbeck.

2437
7   Link   Ecosystems 1998, No. 6 – Biomanipulering av tempererade sjöar
Abstrakt på engelska: Biomanipulation as an Application of Food-Chain Theory: Constraints, Synthesis, and Recommendations for Temperate Lakes.
Av Lars-Anders Hansson, Helene Annadotter, Eva Bergman, Stellan F. Hamrin, Erik Jeppesen, Timo Kairesalo, Eira Luokkanen, Per-Ake Nilsson, Martin Sondergaard och John Strand.
Hela artikeln kan köpas från Springer, New York, www.springer.com

2386
8   Link   Applied Environmental Microbiology 8911 – Kvävereduktion i grundvatten
Nitrate Reduction in a Groundwater Microcosm Determined by N Gas Chromatography-Mass Spectrometry.
Av Göran Bengtsson (Ekologiska institutionen, Lunds universitet) och Heléne Annadotter.

1874