Regito Research Center on Water and Health

Färgtalet ökar i Luhrsjön PDF Skriv ut Skicka sidan

Under den senaste 20-års perioden har Luhrsjöns vatten blivit brunare. Färgtalet har ungefär fördubblats på 10 år och trenden är tyvärr ökande försämring. (Klicka på diagrammet för att förstora det.)

fargtal-luhrsjon-1969-2007-max430x430.jpg

Naturvårdsverket har utfärdat allmänna råd för klassificering av sjöar med avseende på färgtal. Ett värde på 60–100 mg Pt/l anses vara ett betydligt färgat vatten vilket hamnar i klass 4 av 5. (Ett värde över 100 anses som ett starkt färgat vatten och hamnar i den sämsta klassen, klass 5.)

 

Luhrjön har varit en av norra Skånes bästa badsjöar. Engagemanget är mycket stort för sjön. Det finns bl.a. flera olika intressegrupper som verkar för sjöns framtid. Eftersom sjön är en källsjö och avrinningsområdet (som förser sjön med vatten) är relativt litet (21,7 km2) borde det väl inte vara omöjligt att komma till rätta med problemen och vända den negativa trenden. 

Färgtalet är fortfarande relativt lågt jämfört med många andra skogssjöar i norra Skåne och vattnet omsätts på ungefär 1,5 år varför åtgärder borde kunna resultera i förbättringar ganska snabbt. Om vi lyckas komma ned till värdena i början på 1980-talet skulle sjön få ett "svagt färgat vatten" i den näst bästa klassen (10–25 mg Pt/l).  Om inga åtgärder vidtages riskerar däremot sjön att hamna i den sämsta färgtalsklassen inom bara några få år. Läs mer i rapporten under menyn Luhrsjön 2007!

Du kan även läsa enbart en sammanfattning av rapporten nedan.

luhrsjo-2007-sammanfattning.png

Senast uppdaterad ( Söndag, 22 Juni 2008 07:30 )