Regito Research Center on Water and Health

Ny bok: Climatic Change and Global Warming of Inland Waters PDF Skriv ut Skicka sidan

Regito medverkar i ny bok om klimatförändringar och vatten, Climatic Change and Global Warming of Inland Waters – Impacts and Mitigation for Ecosystems and Societies.

 

Under 2013 utkom från Wiley-Blackwell en vetenskaplig bok om hur klimatförändringar påverkar vatten i olika delar av världen. Heléne Annadotter och Johan Forssblad på Regito Research Center on Water and Health har, tillsammans med forskarna Kirsten Olrik och Gertrud Cronberg, medverkat i en del av boken som beskriver hur klimatförändringar påverkar växtplankton. Redaktörer för boken är Charles R. Goldman, Michio Kumagai och Richard D. Robarts.

 

 

Climatic Change and Global Warming of Inland Waters – Impacts and Book: Mitigation for Ecosystems and Societies

 

 

Vi har idag bristande kunskaper när det gäller den effekt som en global uppvärmning har på sötvattens ekosystem. Vi behöver få ett samlat grepp över hur fysiska, kemiska och ekologiska faktorer kommer att förändras vid ett ändrat klimat. Det finns olika åsikter om hur vi skall behandla våra sötvatten för att minska effekterna av en global uppvärmning. Climatic Change and Global Warming of Inland Waters presenterar en syntes av den senaste forskningen rörande ett brett spektrum av olika sötvattenshabitat som sjöar, åar och våtmarker. Du kan köpa boken här eller ladda ned den som pdf eller e-book (496 sidor / 9,3 MB).