Regito Research Center on Water and Health

Regito föreläste på World Water Conference i Marseille PDF Skriv ut Skicka sidan

Regito föreläste om Finjasjön på 6th World Water Forum 2012, "Time for Solutions" i Marseille.

6th World Water Conference, Marseille, 2012

 

 

 

World Water Forum  – ett globalt möte om vatten med 24 000 deltagare – arrangerades under 2012 i Marseille. Temat för konferensen var ”Time for Solutions”. Heléne Annadotter från Regito AB deltog med ett föredrag om Finjasjöns restaurering i samband med en workshop som arrangerades av Vesijärvi Foundation och Finlands Miljöministerium.

 

Heléne Annadotter från Regito AB föreläser på 6th World Water Conference, Marseille, 2012


Finland hade byggt upp en imponerande paviljong där ett stort antal minikonferenser arrangerades. En av dessa, ledd av Heikki Mäkinen,  handlade om restaureringarna av sjön Vesijärvi och Finjasjön.

Hässleholms kommun hade under 2012 ett officiellt samarbete med Vesijärvi Foundation genom ett Leader-LOVA-projekt.

 

Den lyckade restaureringen av sjön Vesijärvi.

Sjön Vesijärvi är en stor sjö som ligger vid staden Lahti i södra Finland. Liksom Finjasjön förorenades sjön av avloppsvatten från staden. Blomningar av blågröna alger förstörde sjön. I slutet av 1980-talet startades en omfattande reduktion av djurplanktonätande och bottenlevande fisk. Resultatet var enastående fint och en av världens mest lyckade sjörestaureringar. Blomningarna av de blågröna alger försvann.

 

En stiftelse slår vakt om sjön Vesijärvi. Folket i Lahti har insett att en klar sjö har en stor betydelse. Därför har man bildat stiftelsen Vesijärvi Foundation som arbetar med sjön och slår vakt om att sjön bibehåller den fina vattenkvaliteten. Företag i Lahti går in och sponsrar med ekonomiska medel för att Vesijärvi Foundation skall kunna arbeta. Några av dessa företagare var med på World Water Forum och berättade om sitt engagemang för sjön. Heléne Annadotter föreläste om restaureringen av Finjasjön samt berättade om att Vesijärvis goda resultat har givit både kunskap och inspiration för restaureringen av Finjasjön. Samarbetet med Vesijärvi Foundation fortsätter även under 2013 genom Leader-projektet.

Att olika aktörer går in och finansierar restaurering av sjöar är onekligen något nytt och unikt! Det koncept man har skapat i Lahti är sannolikt något som andra regioner borde ta efter. Annars lär det blir svårt att leva upp till EU:s ramdirektiv för vatten och restaurera Europas sjöar till 2015, 2021 eller vilket år man har satt som mål!