Regito Research Center on Water and Health

Regito halverar energiförbrukningen med bl.a. solenergi! PDF Skriv ut Skicka sidan

Regito halverar sin elförbrukning bl a genom solenergi! I den aktuella klimatdebatten är det mycket snack och relativt lite verkstad. Många vill t ex minska koldioxidutsläppen men på detaljnivå tas många beslut som ökar samhällets utsläpp och elförbrukning. Regito har en egen målsättning att halvera elförbrukningen – från en anläggning som redan har bergvärmepump –genom att vidta egna åtgärder. Vi gör en ordentlig insats på hemmaplan för minskade koldioxidutsläpp och för att slippa skjuta över ansvaret för radioaktivt avfall på många ofödda generationer.

Solfångare hos Regito AB

Den installerade solenergianläggningen jämte andra åtgärder har halverat energiförbrukningen hittills. Under september 2009 förbrukades bara 47 % elenergi jämfört med september 2007. Under maj besparades Sverige 51 % av vår förbrukning, något som i princip skulle medföra att hela Sverige skulle klara sig på förnyelsebar elenergi om alla i samhället skulle kunna göra liknande besparingar. Allt varmvatten och nästan all uppvärmning av fastigheten har under april-september producerats av solenergi istället för av den eldrivna bergvärmepumpen (som redan den hade gett en god besparing)! Läs mer om åtgärderna här!

Senast uppdaterad ( Tisdag, 20 Oktober 2009 07:41 )