Regito Research Center on Water and Health

Hjälp med vattenrening! PDF Skriv ut Skicka sidan
  

Under resor i Afrika har vi uppmärksammat att många fattiga, speciellt på landsbygden, har oerhört dåligt dricksvatten och många har bara förorenat ytvatten att dricka vilket hotar deras hälsa i stor omfattning.
Det är beklagligt att dessa personer, som ofta lever resurssnålt och miljömässigt uthålligt, ska bli sjuka av förstört vatten.

Regito AB har därför uppfunnit och designat en mycket enkel och billig vattenrenare av ny typ där nio detaljer kan erhållas gratis från återvunna saker som finns i u-landsniljö! Endast en komponent behöver tillverkas och distribueras. Denna består av ett fåtal billiga mindre delar som enkelt kan skickas och som har näst intill obegränsad hållbarhet.

Vi uppskattar att vattenrenaren kan minska de berörda personernas intag av hälsohotande ämnen med 90 % eller mer vilket kan vara livsavgörande för dem. Detta måste dock provas i verkligheten.

Det fina med vattenrenaren är att inga dyra filterbyten ska behövas och att de flesta delarna är gratis eller mycket billiga restprodukter som förmodligen kan erhållas lokalt.

Vi vill bygga några prototyper och testa dem. Först i laboratoriemiljö men sedan i verklig miljö. Vi har kontakt med  personer i Afrika som vill prova utrustningen på lämplig plats.

För att finansiera projektet har vi sökt utvecklingsbidrag från ett par statliga organisationer i Sverige men de valde att prioritera andra ändamål.

Har du någon idé hur vi ska kunna finansiera detta eller kontakter med organisationer som skulle kunna vara intresserade att bidra? Hör då gärna av dig!  Vi har budgeterat ca 500 kkr för prototypbyggen, prov och mätningar, resor, bygge av 20 vattenrenare, installation och utbildning hos 20 familjer, utvärdering och resultatrapportering.