Regito Research Center on Water and Health

Utredning och analys av dricksvatten PDF Skriv ut Skicka sidan

Inom dricksvatten är Regito AB specialiserade på några särskilda områden: 

 

  • 1. Microcystin i dricksvattnet när råvattnet innehåller giftiga cyanobakterier

På sensommaren och hösten blir många dricksvattentäkter gröna av blomning av cyanobakterier. De flesta cyanobakterier som finns i blomningarna kan bilda starka gifter. Detta är oroande vid produktion av dricksvatten. Medarbetare inom Regito Research Center on Water and Health är pionjärer inom utredningar om cyanobakterier och deras gifter. Vi har forskat om cyanobakteriernas gifter i dricksvatten sedan 1980-talet. Ett stort antal utredningar och forskningsrapporter har producerats åt forskningsstiftelser och dricksvattenproducenter. Levergiftet microcystin har detekterats i svenska kranvatten.

Det är viktigt att veta hur bra vattenverkets rening miskar gifthalterna. Kanske vattenverket bör använda olika vattenkällor vid olika tid på året.

Kontakta Regito AB för analys av microcystin i råvatten och dricksvatten!

 

  • 2. Endotoxin i dricksvatten 

Cyanobakterier, liksom gram-negativa bakterier,  innehåller lipopolysackarid endotoxin. Om duschvattnet innehåller förhöjda halter av det giftet kan känsliga personer drabbas av symptom som påminner om influensa eller förkylning.En mätning av endotoxin ger ett bra mått på eventuell förekomst av en rad olika bakterier till skillnad från andra specifika bakterieanalyser där man enbart ser bakterierna man analyserar med avseende på.

Inom ett forskningsprojekt finansierat av VA-Forsk har Regito Research Center on Water and Health kartlagt koncentrationerna av endotoxin i kranvatten i olika orter i Sverige. Rapporten från detta projektet blir färdig våren 2008.

Kontakta Regito AB för endotoxin-analys eller utredning av ditt vatten! 

 

 

  • 3. Övriga frågor och analyser av dricksvatten 

Genom vårt nätverk med kompetenta personer kan vi undersöka eller utreda många andra frågor inom drickvattenkvalitet. Tänk på att ditt dricksvatten är ett av de viktigaste livsmedlen du intar. Eftersom du dricler så mycket och under lång tid kommer faktiskt din kropp att påverkas ganska mycket beroende på vad du har i ditt vatten. Kommunalt vatten är övervakat på ett helat annat sätt än enskilda brunnar som kan innehålla mängder av oönskade ämnen och bakterier.

Kontakta Regito AB för analys eller utredning av ditt vatten! 

 

Senast uppdaterad ( Lördag, 12 April 2008 12:25 )