Regito Research Center on Water and Health

Utredningar av sjöar & dammar PDF Skriv ut Skicka sidan

Alla sjöar är individer och behöver specialdesignade behandlingar eftersom det finns många olika orsaker till varför sjöar drabbas av problem!

 

Blomning av cyanobakterier

Algblomning av cyanobakterier (blågröna alger) är ett globalt och utbrett vattenvårdsproblem. Medarbetare inom Regito Research Center on Water & Health har arbetat med utredningar, åtgärdsplaner och/eller restaureringar för ett stort antal sjöar som lider av massutveckling av cyanobakterier, t ex: 

  • Finjasjön i Hässleholm
  • Trummen och Växjösjön i Växjö
  • Luhrsjön i Hästveda
  • Skärvgölsgölen i Backaryd
  • Tunevannet i Norge
  • Lake Chivero i Zimbabwe

Inom traditionell rådgivning är receptet vanligtvis att näringstillförseln till sjöarna skall minskas. Vi har emellertid upptäckt att näringsreduktion av fosfor och kväve inte är ett universalmedel mot blomning av cyanobakterier.

På 1970-talet infördes avancerad fosforrening i avloppsreningsverken. Tyvärr ledde denna åtgärd inte till att cyanobakterierna försvann.

Det kan finnas flera orsaker till varför en sjö utvecklar cyanobakterier och därför kan det också finnas flera olika lösningar på problemen. Kontakta Regito AB för att utreda det!

 

Sjöarna blir brunare och brunare!

Under det senaste året har det talats mycket om brunifieringen som det nya vattenvårdsproblemet. Men alla sjöar har inte blivit bruna och graden av brunhet kan skilja stort mellan två sjöar i samma område.

Vi har gjort utredningar av sjöar som drabbats av brunifieringen. På några år har deras vatten förvandlats från klart till Coca-Cola liknande färg. I sådana sjöar kan man inte se botten när man badar. Om småbarn faller i vattnet kan det vara svårt att rädda dem för de syns kanske inte. Vi har funnit att brunifieringen hänger starkt ihop med sjöns omgivningar och de förändringar som skett runt sjön. Du kan lära dig mer om du t ex läser rapporten "Orsaker till ökad brunfärgning av sjöar".

Innan man sätter in åtgärder mot brunifieringen är det viktigt att utreda vad som orsakar den bruna färgen för att kunna bekämpa den mest kostnadseffektivt. Kontakta Regito AB för att utreda det!

 

Produktionen av kräftor kan förbättras i dammar och sjöar!

Det finns en mängd faktorer som kan hämma produktionen av kräftor. Vi åtar oss utredning av orsakerna. Vi analyserar kräftvattnet fysikaliskt, vattenkemiskt samt utreder växt- och djurplanktonsamhället för att kunna ge goda rekommendationer för att höja produktiviteten.

 

Senast uppdaterad ( Måndag, 13 Oktober 2008 14:28 )