Regito Research Center on Water and Health

Analyser av vatten PDF Skriv ut Skicka sidan

Vi arbetar med kvalificerade undersökningar av vatten på forskningsnivå för rådgivning till kommuner, fiskevårdsföreningar mfl som är intresserade av vattenfrågor och sammanhängande problem.

I motsats till företag som är inriktade på kemisk analys är vi mer inriktade på förutsättningslös utredning av vad t ex ett problem beror på än att enbart finna mätvärden på något. Mätvärden på vattenkemin är däremot intressanta för att ställa rätt diagnos på t ex ett ekosystem som är ur balans.

Vi delar gärna med oss av erfarenheter av olika mätvärdens betydelse istället för att bara leverera siffervärden som är svåra för de flesta att förstå innebörden av. 

Vi kan analysera vatten med avseende på:

 • Alger (art och mängd)
 • Aluminium
 • Ammonium
 • Brom
 • Cyanid
 • Cyanidsyra
 • Djurplankton (art och mängd)
 • Endotoxin 
 • Fluor
 • Fosfat
 • Fosfor
 • Färgtal
 • Hårdhet total
 • Hårdhet kalcium
 • Hårdhet magnesium
 • Hydrazin
 • Jod
 • Järn
 • Kisel
 • Klor (fritt)
 • Klor (totalt)
 • Konduktivitet (ned till 20 m djup)
 • Koppar
 • Krom IV
 • Mangan
 • Microcystin 
 • Mikroskopering med fotografering
 • Molybden
 • Nickel
 • Nitrat
 • pH  (ned till 20 m djup)
 • Resistivitet  (ned till 20 m djup)
 • Salthalt (ned till 20 m djup)
 • Saltvattens densitet (ned till 20 m djup)
 • Siktdjup
 • Silver
 • Sulfat
 • Syrgashalt  (ned till 20 m djup)
 • TDS , Total Dissolved Solids (ned till 20 m djup)
 • Temperatur (ned till 20 m djup)
 • Vattenprovtagning (ned till 20 m djup eller mer)
 • Växtplankton (art och mängd)
 • Zink 
Vill du ha en oberoende analys gjord av sjö- eller dricksvatten? Kontakta Regito AB!
 
Senast uppdaterad ( Onsdag, 14 Maj 2008 16:04 )