Regito Research Center on Water and Health

Finjasjön 2017 observationer PDF Skriv ut Skicka sidan

Finjasjön är ett av världens största lyckade sjörestaureringsprojekt! Följ utvecklingen nedan!

Regito AB följer upp sjöns utveckling och föreslår åtgärder för att få en god utveckling av sjön. Mycket har gjorts men mer återstår att göra. Ett delmål är att etablera fungerande näringskedjor i sjön för att på så sätt hålla algerna i schack.

Mätningar sker varje vecka (sommartid) eller varannan vecka (vinterhalvåret) vid Djuphålan utanför Lillön mellan Björkviken och Guldkusten. Observationer redovisas fortlöpande här nedan.

Provtagning vintertid vid Finjasjöns Djuphåla.

Provtagning sker året runt. Här 2014-02-01 vid Djuphålan i Finjasjön då 9 cm kärnis fanns under snötäcket. Här tar Heléne Annadotter upp vatten från bottnen för senare analys medan mätningar av syrgasprofiler m.m. pågår för varje meters djup. Foto: Johan Forssblad.

Dagbok

OBS: Vårdfisket i Finjasjön sköts sedan 2016 av Mats Bengtsson. Vi har gjort en Facebook-sida för att underlätta för folk att hämta fisk och informera om hur det går. Se http://facebook.com/finjasjon .

17-05-16: Hässleholms kommun gör nu en besparingsåtgärd och vi kommer att upphöra med att rapportera aktuella värden här. Ni som är intresserade får i efterhand ladda ned den årliga rapporten där det mesta kommer att vara redovisat.

17-05-09: Siktdjup 2,84 m. Vattenstånd 43,02 m ö. h. vid båtklubben och 42,98 ovanför resp. 42,73 nedanför dämmet. Yttemperaturen var 11,18°C och på 10 m djup 9,96°C. Det är över 8 mg/l syrgas ned till 10 m.

17-05-03: Endast vattenståndsmätning idag då dämmet satts i. Vattenstånd 43,06 m ö. h. vid båtklubben och 43,02 ovanför resp. 42,81 nedanför dämmet.

17-04-26: Siktdjup 2,15 m. Vattenstånd 43,12 m ö. h. vid båtklubben och 43,07 vid dämmet som ej är isatt ännu pga högt vattenstånd. Yttemperaturen var 8,03°C och på 10 m djup 7,40°C. Det är över 10 mg/l syrgas ned till 10 m. 

17-04-13: Siktdjup 2,30 m. Vattenstånd 43,10 m ö. h. vid båtklubben och 43,03 vid dämmet som ej är isatt ännu pga högt vattenstånd. Yttemperaturen var 8,51°C och på 10 m djup 8,45°C. Det är minst 10 mg/l syrgas ned till 10 m. 

17-03-27: Siktdjup 2,04 m. Vattenstånd 43,28 m ö. h. vid båtklubben och 43,21 vid dämmet som ej är isatt. Yttemperaturen var 6,27°C och på 10 m djup 6,03°C. Det är minst 12 mg/l syrgas ned till 10 m. 

17-03-13: Siktdjup 1,87 m. Vattenstånd 43,37 m ö. h. vid båtklubben . Yttemperaturen var 3,21°C och på 10 m djup 3,44°C. Det är minst 12 mg/l syrgas ned till 10 m. Troligtvis har vårfloden kulminerat i förra veckan då flödena i de tillrinnande vattendragen minskat kraftigt och all snö är borta i markerna.

17-02-27: Isen har försvunnit helt och vi kom äntligen ut i båt till Djuphålan för provtagning. Siktdjup 2,07 m. Vattenstånd 43,23 m ö. h. vid båtklubben – sjön har fyllts på en del! Yttemperaturen var 2,86°C och på 10 m djup 2,95°C. Det är drygt 12 mg/l syrgas ned till 10 m – ovanligt högt men vattnet har rörts om rejält vilket. Smältvattnet i tillrinnande åar verkar att kulminera ungefär nu men vattnet är för lågt för att översila ängarna vid betesmarkerna intill utloppet.

17-02-16: Till en början en fin vårdag. Vi lyckades ta oss ut på isen till bojen vid Djuphålan och mäta djupprofiler. Under arbetet töade isen (som var ca 3 cm tjock) alltmer då vatten kom upp på ytan genom provtagningshålen och lufttemperaturen var 6°C. Siktdjupet hann inte mätas innan det var mer än hög tid att lämna platsen!

Vattnet var mycket kallt, 0,59°C i ytan och endast 0,86°C på 10 m djup. Det var mycket god syrgastillgång på alla djup, över 10 mg/l på 10 m djup) men isen har ju inte legat långe utan gått upp, vattnet har rörts om och sedan har det frusit igen. Vi får hoppas på lite rejäl värme ett tag nu – eller -10°C!

17-02-03: Tyvärr var båten hårt infrusen men det var råkar och öppet vatten kring provtagningsbojen så vi kunde inte komma ut på sjön för provtagning denna gång.

17-01-18: Siktdjup 3,70 m – ett ovanligt högt värde! Vattenstånd 42,90 m ö. h. vid båtklubben . Yttemperaturen var 1,22°C och på 10 m djup 2,52°C. Det är minst 5 mg/l syrgas ned till 10 m. En gråmulen vinterdag med +3°C. Sjön var istäckt med ca 6 cm is vid Djuphålan. Snöfälten har smält till lite ojämn kärnis med ca 2 cm smältvatten ovanpå. Råkar finns i närheten av åarna så isvett och säkerhetsutrustning rekommenderas starkt om du ska ut och pimpla eller skrinna.

17-01-08: Siktdjup 2,57 m.Vattenstånd 42,92 m ö. h. vid båtklubben . Yttemperaturen var 0,25°C och på 10 m djup 2,56°C. En lugn och gråmulen vinterdag. Sjön var istäckt med ca 6 cm is vid Djuphålan. Fin kärnis att åka skridskor på men råkar finns vid åarna och även öppet vatten på andra ställen så isvett och säkerhetsutrustning rekommenderas starkt om du dristar dig ut.

Nytt referenssystem (RH2000) för höjder och vattenstånd infördes under 2010! Tidigare har alla höjdangivelser baserat sig på RH70 systemet. Hässleholms kommun övergår efterhand till det modernare RH2000 systemet. Det medför bl.a. att höjderna inom Hässleholms kommun ökar med mellan 7–12 cm, olika på olika platser. Vid Dämmet ökar höjden 8 cm. Vid Tormestorps båtklubb, där Finjasjöns nivå mäts, ökar höjden 9 cm men samtidigt har Stadsbyggnadskontoret konstaterat att bron, där referenspunkten finns, har sjunkit 6 cm mellan 1980 och våren 2010. Sammanlagt blir det att höjden på Finjasjön nu ökar 3 cm. Vi har inte räknat om de gamla värdena här på webben och vi har inte uppdaterat rapporterna före 2011. I fortsättningen gäller RH2000 om inget annat anges.

Detta gör att det tyvärr kommer att bli rätt rörigt att mäta och jämföra vattenstånd i fortsättningen. Ovanstående korrektioner måste t ex adderas för nivåer på vattenstånd i vattendomar. Peglarna vid t ex Dämmet är inte ändrade utan korrektionerna behöver även adderas efter avläsning av peglarna.

Tidigare års dagböcker med observationer kan du komma åt via länkarna nedan:

Finjasjön noteringar 2016

Finjasjön noteringar 2015

Finjasjön noteringar 2014

Finjasjön noteringar 2013

Finjasjön noteringar 2012

Finjasjön noteringar 2011

Finjasjön noteringar 2010

Finjasjön noteringar 2009

Finjasjön noteringar 2008

Fiska abborre, gädda och gös ansvarsfullt för att behålla ett gott fiskbestånd i balans!

Senast uppdaterad ( Måndag, 22 Maj 2017 09:00 )