Regito Research Center on Water and Health

Finjasjön restaureras genom vårdfiske med bottengarn våren 2015 PDF Skriv ut Skicka sidan

Hässleholms kommun fortsätter restaureringen av Finjasjön genom vårdfiske under maj månad 2015. Det görs för att få Finjasjön i en god ekologisk status och få fin badvattenkvalité genom att minska algblomningen sommartid.  I år inriktas vårens fiske på att ta främst braxen i samband med leken. Regito är konsult i projektet som drivs av Hässleholms kommun, tekniska förvaltningen. De dagliga fångsterna rapporteras här nedan och på twitter.com/finjasjon

Fiske pågick från och med 5 maj 2015 till och med 8 juni. Fisket är alltså slut.

Det är de finska fiskeexperterna, fiskekolog Arto Hautala och fiskaren Aulis Kiiskilä, som fångat vitfisk, främst mört och braxen.

Fisken landades i båthamnen vid Tormestorps båtklubb (söder om Björkvikens badplats) varje dag som vädret tillät fiske; även lördagar och söndagar. Normalt kom båten in mellan ca kl. 08.30 och 10.30 Allmänheten var välkommen att studera fångsterna och ta fisk för privat konsumtion.

Bottengarnsfiske i Finjasjön

Tömning av bottengarn. Två frivilliga ungdomar hjälper till att släppa tillbaka rovfiskarna i sjön. Under goda förhållanden kan ett nät ge ca 200 kg fisk per dygn.

(Arkivfoto: Johan Forssblad)

Bottengarnsfiske i Finjasjön

Aulis Kiiskilä med en bra fångst av stor braxen, sutare (gulgröna) och mört. (Arkivfoto: Johan Forssblad.)

Fångststatistik beträffande upptagen fisk

Rapporter uppdateras vanligtvis varje kväll.

Samtidigt med fisket med bottengarnen har fiske med stormaskiga nät pågått för att öka mängden braxen. Detta innebär att det kan bli ett par hundra kg stor braxen i näten utöver den fångst som rapporteras här. Rapport kommer senare.

150609: Fisket med bottengarn är slut för denna säsong efter 32 fiskedagar + 2 dygn för utläggning av garn.

Summering: 14047 kg fisk har tagits upp varav 5134 kg braxen, 4624 kg mört, 1715 kg småabborre, 1197 kg sutare, 855 kg gärs, 515 kg sarv, 6 kg karp och 1 kg löja.

Följande rovfiskar har räknats och släppts tillbaka: 3164 st abborre, 1299 st gös, 355 st ål, 189 st gädda, 46 st öring, 3 st lake. Även 11 st kräfta släpptes.

150608: Fångst på 163 kg varav 40 kg mört, 3 kg braxen, 10 kg småabborre, 10 kg gärs, 0 kg löja, 20 kg sarv, 0 kg karp och 80 kg sutare. 9 st gösar, 3 gäddor, 55 abborrar, 0 öringar, 0 lakar, 0 färnor och 4 ålar återfick däremot friheten.

150607: Fångst på 500 kg varav 250 kg mört, 40 kg braxen, 30 kg småabborre, 30 kg gärs, 0 kg löja, 40 kg sarv, 0 kg karp och 110 kg sutare. 13 st gösar, 4 gäddor, 90 abborrar, 0 öringar, 0 lakar, 0 färnor och 5 ålar återfick däremot friheten.

150606: Fångst på 470 kg varav 200 kg mört, 40 kg braxen, 50 kg småabborre, 45 kg gärs, 0 kg löja, 25 kg sarv, 0 kg karp och 110 kg sutare. 18 st gösar, 7 gäddor, 120 abborrar, 0 öringar, 0 lakar, 0 färnor och 6 ålar återfick däremot friheten.

150605: Fångst på 253 kg varav 80 kg mört, 55 kg braxen, 35 kg småabborre, 35 kg gärs, 0 kg löja, 8 kg sarv, 0 kg karp och 40 kg sutare. 16 st gösar, 9 gäddor, 48 abborrar, 0 öringar, 0 lakar, 0 färnor och 9 ålar återfick däremot friheten.

150604: Fångst på 229 kg varav 70 kg mört, 70 kg braxen, 30 kg småabborre, 30 kg gärs, 0 kg löja, 4 kg sarv, 0 kg karp och 25 kg sutare. 42 st gösar, 5 gäddor, 30 abborrar, 0 öringar, 0 lakar, 0 färnor och 10 ålar återfick däremot friheten.

150603: Fångst på 109 kg varav 20 kg mört, 50 kg braxen, 10 kg småabborre, 15 kg gärs, 0 kg löja, 2 kg sarv, 0 kg karp och 12 kg sutare. 43 st gösar, 2 gäddor, 29 abborrar, 0 öringar, 0 lakar, 0 färnor och 13 ålar återfick däremot friheten.

150602: Fångst på 190 kg varav 40 kg mört, 52 kg braxen, 30 kg småabborre, 20 kg gärs, 0 kg löja, 8 kg sarv, 0 kg karp och 40 kg sutare. 16 st gösar, 6 gäddor, 22 abborrar, 0 öringar, 0 lakar, 0 färnor och 5 ålar återfick däremot friheten jämte 2 kräftor.

150601: Fångst på 121 kg varav 30 kg mört, 50 kg braxen, 10 kg småabborre, 20 kg gärs, 0 kg löja, 1 kg sarv, 0 kg karp och 10 kg sutare. 24 st gösar, 2 gäddor, 22 abborrar, 0 öringar, 0 lakar, 0 färnor och 7 ålar återfick däremot friheten. Vi får nog härda ut några blåsiga dagar för att kanske få några sista goda fångster till helgen då det ska bli soligare. Sedan är nog bottengarnsfisket slut för den här säsongen.

150531: Fångst på 221 kg varav 30 kg mört, 150 kg braxen, 15 kg småabborre, 15 kg gärs, 0 kg löja, 1 kg sarv, 0 kg karp och 10 kg sutare. 31 st gösar, 12 gäddor, 26 abborrar, 0 öringar, 0 lakar, 0 färnor och 12 ålar återfick däremot friheten. Vattentemperaturen har sjunkit till 12,1–13,0°C och det är blåsigt vilket gör att fångsterna nu sjunker. Totalt har bottengarnsfisket under maj givit drygt 12 ton upptagen fisk. Dessutom har fisket med stormaskiga nät givit minst 3 ton (exaktare siffror kommer senare).

150530: Fångst på 676 kg varav 30 kg mört, 580 kg braxen, 30 kg småabborre, 20 kg gärs, 0 kg löja, 3 kg sarv, 3 kg karp och 10 kg sutare. 48 st gösar, 1 gäddor, 80 abborrar, 0 öringar, 0 lakar, 0 färnor och 9 ålar återfick däremot friheten.

150529: Fångst på 1078 kg varav 40 kg mört, 980 kg braxen, 30 kg småabborre, 10 kg gärs, 0 kg löja, 3 kg sarv, 0 kg karp och 15 kg sutare. 23 st gösar, 1 gäddor, 47 abborrar, 0 öringar, 0 lakar, 0 färnor och 8 ålar återfick däremot friheten. Nu leker braxen trots endast ca 13°C i vattnet. Fisket förväntas inte hålla på många dagar till.

150528: Fångst på 405 kg varav 40 kg mört, 300 kg braxen, 15 kg småabborre, 20 kg gärs, 0 kg löja, 5 kg sarv, 0 kg karp och 25 kg sutare. 31 st gösar, 4 gäddor, 32 abborrar, 0 öringar, 0 lakar, 0 färnor och 13 ålar återfick däremot friheten.

150527: Fångst på 515 kg varav 30 kg mört, 410 kg braxen, 20 kg småabborre, 20 kg gärs, 0 kg löja, 5 kg sarv, 0 kg karp och 30 kg sutare. 41 st gösar, 7 gäddor, 43 abborrar, 0 öringar, 0 lakar, 0 färnor och 14 ålar återfick däremot friheten.

150526: Fångst på 605 kg varav 30 kg mört, 460 kg braxen, 30 kg småabborre, 30 kg gärs, 0 kg löja, 10 kg sarv, 0 kg karp och 45 kg sutare. 23 st gösar, 4 gäddor, 61 abborrar, 0 öringar, 0 lakar, 0 färnor och 8 ålar återfick däremot friheten. Dessutom togs ytterligare ca 500 kg stor braxen i nät.

150525: Fångst på 800 kg varav 80 kg mört, 600 kg braxen, 30 kg småabborre, 30 kg gärs, 0 kg löja, 15 kg sarv, 0 kg karp och 45 kg sutare. 36 st gösar, 7 gäddor, 56 abborrar, 1 öringar, 0 lakar, 0 färnor och 15 ålar återfick däremot friheten jämte två kräftor.

150524: Fångst på 465 kg varav 100 kg mört, 260 kg braxen, 30 kg småabborre, 30 kg gärs, 0 kg löja, 10 kg sarv, 0 kg karp och 35 kg sutare. 49 st gösar, 1 gäddor, 53 abborrar, 2 öringar, 0 lakar, 0 färnor och 11 ålar återfick däremot friheten jämte en signalkräfta.

150523: Fångst på 305 kg varav 80 kg mört, 150 kg braxen, 20 kg småabborre, 20 kg gärs, 0 kg löja, 5 kg sarv, 0 kg karp och 30 kg sutare. 51 st gösar, 2 gäddor, 66 abborrar, 0 öringar, 0 lakar, 0 färnor och 13 ålar återfick däremot friheten jämte en signalkräfta. Dessutom togs ytterligare över 400 kg stor braxen i nät.

150522: Fångst på 365 kg varav 150 kg mört, 120 kg braxen, 30 kg småabborre, 20 kg gärs, 0 kg löja, 5 kg sarv, 0 kg karp och 40 kg sutare. 45 st gösar, 6 gäddor, 76 abborrar, 1 öringar, 0 lakar, 0 färnor och 24 ålar återfick däremot friheten. Dessutom togs ytterligare 300 kg stor braxen i nät.

150521: Fångst på 310 kg varav 110 kg mört, 60 kg braxen, 60 kg småabborre, 25 kg gärs, 0 kg löja, 10 kg sarv, 0 kg karp och 30 kg sutare. 30 st gösar, 4 gäddor, 113 abborrar, 0 öringar, 0 lakar, 0 färnor och 17 ålar återfick däremot friheten.

150520: Fångst på 350 kg varav 175 kg mört, 90 kg braxen, 50 kg småabborre, 20 kg gärs, 0 kg löja, 5 kg sarv, 0 kg karp och 10 kg sutare. 36 st gösar, 3 gäddor, 107 abborrar, 1 öringar, 0 lakar, 0 färnor och 13 ålar återfick däremot friheten jämte en signalkräfta.

150519: Fångst på 302 kg varav 160 kg mört, 12 kg braxen, 70 kg småabborre, 40 kg gärs, 0 kg löja, 10 kg sarv, 0 kg karp och 10 kg sutare. 48 st gösar, 4 gäddor, 72 abborrar, 0 öringar, 0 lakar, 0 färnor och 10 ålar återfick däremot friheten.

150518: Fångst på 315 kg varav 195 kg mört, 10 kg braxen, 65 kg småabborre, 20 kg gärs, 0 kg löja, 10 kg sarv, 0 kg karp och 15 kg sutare. 42 st gösar, 3 gäddor, 74 abborrar, 3 öringar, 0 lakar, 0 färnor och 18 ålar återfick däremot friheten.

150517: Fångst på 317 kg varav 170 kg mört, 45 kg braxen, 50 kg småabborre, 30 kg gärs, 0 kg löja, 10 kg sarv, 0 kg karp och 12 kg sutare. 44 st gösar, 2 gäddor, 93 abborrar, 0 öringar, 0 lakar, 0 färnor och 12 ålar återfick däremot friheten. Nu vill vi ha sol och varmt för att få fångster! Det är bara 11,2–12,6°C i ytvattnet och rejäla braxenfångster brukar först komma då det blivit ca 14°C eller mer!  

150516: Fångst på 465 kg varav 230 kg mört, 65 kg braxen, 40 kg småabborre, 30 kg gärs, 0 kg löja, 20 kg sarv, 0 kg karp och 80 kg sutare. 43 st gösar, 2 gäddor, 113 abborrar, 3 öringar, 0 lakar, 0 färnor och 11 ålar återfick däremot friheten. 

150515: Fångst på 511 kg varav 250 kg mört, 115 kg braxen, 50 kg småabborre, 40 kg gärs, 1 kg löja, 10 kg sarv, 0 kg karp och 45 kg sutare. 38 st gösar, 3 gäddor, 91 abborrar, 2 öringar, 0 lakar, 0 färnor och 12 ålar återfick däremot friheten. Dessutom fiskade Mats Bengtsson med stormaskiga nät och fick omkring 450 kg stor braxen! I morgon kan vi förvänta oss en rejäl ökning i mängden braxen med tanke på det soliga och varma vädret idag!

150514: Fångst på 295 kg varav 200 kg mört, 2 kg braxen, 35 kg småabborre, 40 kg gärs, 0 kg löja, 10 kg sarv, 0 kg karp och 8 kg sutare. 39 st gösar, 4 gäddor, 72 abborrar, 2 öringar, 0 lakar, 0 färnor och 6 ålar återfick däremot friheten.

150513: Fångst på 233 kg varav 140 kg mört, 15 kg braxen, 40 kg småabborre, 10 kg gärs, 0 kg löja, 15 kg sarv, 0 kg karp och 18 kg sutare. 40 st gösar, 5 gäddor, 65 abborrar, 1 öringar, 1 lakar, 0 färnor och 10 ålar återfick däremot friheten.

150512: Fångst på 229 kg varav 154 kg mört, 10 kg braxen, 30 kg småabborre, 10 kg gärs, 0 kg löja, 10 kg sarv, 0 kg karp och 15 kg sutare. 39 st gösar, 7 gäddor, 92 abborrar, 4 öringar, 0 lakar, 0 färnor och 10 ålar återfick däremot friheten.

150511: Fångst på 240 kg varav 130 kg mört, 10 kg braxen, 55 kg småabborre, 20 kg gärs, 0 kg löja, 15 kg sarv, 0 kg karp och 10 kg sutare. 51 st gösar, 2 gäddor, 123 abborrar, 3 öringar, 0 lakar, 0 färnor och 8 ålar återfick däremot friheten. 2 kräftor släpptes också!

150510: Fångst på 362 kg varav 220 kg mört, 15 kg braxen, 60 kg småabborre, 30 kg gärs, 0 kg löja, 20 kg sarv, 0 kg karp och 17 kg sutare. 19 st gösar, 4 gäddor, 153 abborrar, 1 öringar, 0 lakar, 0 färnor och 9 ålar återfick däremot friheten. 1 kräfta släpptes också!

150509: Fångst på 390 kg varav 240 kg mört, 10 kg braxen, 50 kg småabborre, 20 kg gärs, 0 kg löja, 30 kg sarv, 0 kg karp och 40 kg sutare. 26 st gösar, 3 gäddor, 148 abborrar, 4 öringar, 0 lakar, 0 färnor och 4 ålar återfick däremot friheten.

150508: Fångst på 380 kg varav 180 kg mört, 50 kg braxen, 100 kg småabborre, 20 kg gärs, 0 kg löja, 15 kg sarv, 0 kg karp och 15 kg sutare. 66 st gösar, 12 gäddor, 171 abborrar, 4 öringar, 0 lakar, 0 färnor och 8 ålar återfick däremot friheten. Fångsterna har avtagit pga svalare väder.

150507: Fångst på 623 kg varav 300 kg mört, 80 kg braxen, 150 kg småabborre, 30 kg gärs, 0 kg löja, 20 kg sarv, 3 kg karp och 40 kg sutare. 56 st gösar, 9 gäddor, 231 abborrar, 4 öringar, 2 lakar, 0 färnor och 16 ålar återfick däremot friheten.

150506: Fångst på 455 kg varav 155 kg mört, 45 kg braxen, 155 kg småabborre, 10 kg gärs, 0 kg löja, 60 kg sarv, 0 kg karp och 30 kg sutare. 64 st gösar, 13 gäddor, 210 abborrar, 7 öringar, 0 lakar, 0 färnor och 3 ålar återfick däremot friheten.

150505: Vårens första fångst iland. Fångst på 800 kg varav 275 kg mört, 130 kg braxen, 200 kg småabborre, 25 kg gärs, 0 kg löja, 80 kg sarv, 0 kg karp och 90 kg sutare. 59 st gösar, 26 gäddor, 280 abborrar, 3 öringar, 0 lakar, 0 färnor och 2 ålar återfick däremot friheten.

150502: Utläggning av bottengarnen påbörjas idag.

150414: Utläggning av bottengarnen beräknas ske vid månadsskiftet april/maj.

Du kan läsa om observationer vid provtagningarna i sjön 2015 här.

 

 

 

Senast uppdaterad ( Måndag, 8 Juni 2015 20:07 )