Regito Research Center on Water and Health

Finjasjön restaureras genom vårdfiske med bottengarn 2014 PDF Skriv ut Skicka sidan

Hässleholms kommun fortsätter restaureringen av Finjasjön genom vårdfiske. Det görs för att få Finjasjön i en god ekologisk status och få fin badvattenkvalité genom att minska algblomningen sommartid. 27 april 2014 började bottengarnen sättas ut runt om i Finjasjön och den sista fångsten togs upp 140523 efter 11839 kg upptagen fångst. I år inriktades vårens fiske på att ta främst braxen i samband med leken. Regito är konsult i projektet som drivs av Hässleholms kommun, tekniska avdelningen. De dagliga fångsterna rapporteras här nedan och på twitter.com/finjasjon

Det är de finska fiskeexperterna, fiskekolog Arto Hautala och fiskaren Aulis Kiiskilä, som fångar vitfisk, främst mört och braxen. De första fångsterna togs upp 30 april.

Fisken landades i båthamnen vid Tormestorps båtklubb (söder om Björkvikens badplats) varje dag som vädret tillät fiske; även lördagar och söndagar. Normalt kom båten in mellan ca kl. 08.30 och 10.30 Allmänheten var välkommen att studera fångsterna och ta fisk för privat konsumtion.

Bottengarnsfiske i Finjasjön

Tömning av bottengarn. Två frivilliga ungdomar hjälper till att släppa tillbaka rovfiskarna i sjön. Under goda förhållanden kan ett nät ge ca 200 kg fisk per dygn.

(Arkivfoto: Johan Forssblad)

Bottengarnsfiske i Finjasjön

Aulis Kiiskilä med en bra fångst av stor braxen, sutare (gulgröna) och mört. (Arkivfoto: Johan Forssblad.)

Fångststatistik beträffande upptagen vitfisk

Vårens vårdfiske är nu avslutat!

Totalt togs preliminärt ca 11839 kg fisk upp; braxen (inkl. björkna): 7467 kg, mört: 2273 kg, sutare: 897 kg, småabborre: 715 kg, gärs: 404 kg, sarv: 73 kg, karp: 9 kg samt löja: 1 kg.

Totalt räknades följande rovfiskar: gös: 1462 st, stor abborre (>15 cm): 1191 st, gädda: 190 st, ål: 172 st, öring: 11 st, färna: 5 st, lake: 2 st samt signalkräftor: 17 st.

Märkta gösar: Endast en märkt gös, nr. 715, fångades men den fångades fyra gånger! Trots att det fanns upp till 28 garn i sjön fångades gösen två gånger i garn nr. 12 och 2 ggr i garn nr. 16.

140523: Fångst på 58 kg varav 24 kg mört, 7 kg braxen, 1 kg småabborre, 1 kg gärs, 0 kg löja, 0 kg sarv, 0 kg karp och 25 kg sutare. 40 st gösar, 0 gäddor, 16 abborrar, 0 öringar, 0 lakar, 0 färnor och 8 ålar återfick däremot friheten. Vårdfisket är nu slut för säsongen!

140522: Fångst på 270 kg varav 110 kg mört, 35 kg braxen, 5 kg småabborre, 5 kg gärs, 0 kg löja, 5 kg sarv, 0 kg karp och 110 kg sutare. 98 st gösar, 5 gäddor, 89 abborrar, 0 öringar, 0 lakar, 0 färnor och 14 ålar återfick däremot friheten. Sista fångsten blir i morgon!

140521: Fångst på 270 kg varav 75 kg mört, 80 kg braxen, 10 kg småabborre, 10 kg gärs, 0 kg löja, 5 kg sarv, 0 kg karp och 90 kg sutare. 122 st gösar, 9 gäddor, 71 abborrar, 0 öringar, 0 lakar, 0 färnor och 14 ålar återfick däremot friheten.

140520: Fångst på 336 kg varav 115 kg mört, 90 kg braxen, 10 kg småabborre, 20 kg gärs, 0 kg löja, 5 kg sarv, 6 kg karp och 90 kg sutare. 113 st gösar, 4 gäddor, 56 abborrar, 0 öringar, 0 lakar, 0 färnor och 18 ålar återfick däremot friheten. Fisket är nog på uppgällningen för denna gång och avslutas nog inom kort.

140519: Fångst på 830 kg varav 140 kg mört, 480 kg braxen, 20 kg småabborre, 40 kg gärs, 0 kg löja, 20 kg sarv, 0 kg karp och 130 kg sutare. 142 st gösar, 7 gäddor, 50 abborrar, 0 öringar, 0 lakar, 1 färnor och 13 ålar återfick däremot friheten. Braxnarna leker fortfarande men det var lite för kallt i vattnet idag för riktigt god fångst.

140518: Fångst på 1002 kg varav 190 kg mört, 680 kg braxen, 30 kg småabborre, 30 kg gärs, 0 kg löja, 2 kg sarv, 0 kg karp och 70 kg sutare. 113 st gösar, 6 gäddor, 157 abborrar, 0 öringar, 0 lakar, 0 färnor och 25 ålar återfick däremot friheten. Braxnarna leker fortfarande men fångsterna kommer antagligen att minska i morgon. Fisket har hittills tagit upp ca 10075 kg under 19 fiskedagar.

140517: Fångst på 1936 kg varav 210 kg mört, 1550 kg braxen, 49 kg småabborre, 50 kg gärs, 1 kg löja, 1 kg sarv, 0 kg karp och 75 kg sutare. 99 st gösar, 8 gäddor, 119 abborrar, 0 öringar, 1 lakar, 0 färnor och 12 ålar återfick däremot friheten.

140516: Fångst på 1962 kg varav 250 kg mört, 1600 kg braxen, 28 kg småabborre, 40 kg gärs, 0 kg löja, 2 kg sarv, 2 kg karp och 40 kg sutare. 99 st gösar, 10 gäddor, 211 abborrar, 1 öringar, 0 lakar, 1 färnor och 7 ålar återfick däremot friheten. Det kan kanske bli den största fångsten i morgon för säsongen.

Kastanjerna blommar på Hovdala och det verkar därmed vara tid för braxnarna att leka! Det väntas värme och sol nu så det kommer nog att fångas många braxnar i morgon och i helgen! All småfisk vi tar upp (<20 cm) sparas nu till mat åt stork-ungarna i det Skånska Storkprojektet.

140515: Fångst på 852 kg varav 90 kg mört, 730 kg braxen, 9 kg småabborre, 10 kg gärs, 0 kg löja, 1 kg sarv, 0 kg karp och 12 kg sutare. 86 st gösar, 6 gäddor, 51 abborrar, 0 öringar, 0 lakar, 2 färnor och 5 ålar återfick däremot friheten.

140514: Fångst på 513 kg varav 25 kg mört, 460 kg braxen, 10 kg småabborre, 15 kg gärs, 0 kg löja, 0 kg sarv, 0 kg karp och 3 kg sutare. 58 st gösar, 3 gäddor, 19 abborrar, 1 öringar, 0 lakar, 0 färna och 1 ålar återfick däremot friheten.

140513: Fångst på 555 kg varav 30 kg mört, 480 kg braxen, 20 kg småabborre, 20 kg gärs, 0 kg löja, 0 kg sarv, 0 kg karp och 5 kg sutare. 40 st gösar, 1 gäddor, 13 abborrar, 3 öringar, 0 lakar, 0 färna och 6 ålar återfick däremot friheten.

140512: Fångst på 245 kg varav 30 kg mört, 180 kg braxen, 14 kg småabborre, 5 kg gärs, 0 kg löja, 1 kg sarv, 0 kg karp och 10 kg sutare. 46 st gösar, 2 gäddor, 12 abborrar, 2 öringar, 0 lakar, 0 färna och 5 ålar återfick däremot friheten.

140511: Fångst på 335 kg varav 25 kg mört, 270 kg braxen, 20 kg småabborre, 5 kg gärs, 0 kg löja, 0 kg sarv, 0 kg karp och 15 kg sutare. 33 st gösar, 4 gäddor, 17 abborrar, 0 öringar, 0 lakar, 0 färna och 4 ålar återfick däremot friheten.

140510: Fångst på 195 kg varav 65 kg mört, 100 kg braxen, 5 kg småabborre, 15 kg gärs, 0 kg löja, 0 kg sarv, 0 kg karp och 10 kg sutare. 34 st gösar, 2 gäddor, 3 abborrar, 0 öringar, 0 lakar, 1 färna och 0 ålar återfick däremot friheten.

140509: Fångst på 139 kg varav 50 kg mört, 35 kg braxen, 25 kg småabborre, 10 kg gärs, 0 kg löja, 1 kg sarv, 0 kg karp och 18 kg sutare. 32 st gösar, 3 gäddor, 7 abborrar, 0 öringar, 0 lakar, 0 färna och 0 ålar återfick däremot friheten.

140508: Fångst på 89 kg varav 30 kg mört, 15 kg braxen, 30 kg småabborre, 5 kg gärs, 0 kg löja, 1 kg sarv, 0 kg karp och 8 kg sutare. 23 st gösar, 9 gäddor, 4 abborrar, 0 öringar, 0 lakar, 0 färna och 1 ålar återfick däremot friheten. Det måste till varmare väder för att få igång fångsterna av braxen.

140507: Fångst på 98 kg varav 38 kg mört, 5 kg braxen, 40 kg småabborre, 10 kg gärs, 0 kg löja, 2 kg sarv, 0 kg karp och 3 kg sutare. 30 st gösar, 6 gäddor, 4 abborrar, 0 öringar, 0 lakar, 0 färna och 1 ålar återfick däremot friheten.

140506: Fångst på 308 kg varav 58 kg mört, 150 kg braxen, 40 kg småabborre, 50 kg gärs, 0 kg löja, 2 kg sarv, 0 kg karp och 8 kg sutare. 28 st gösar, 11 gäddor, 16 abborrar, 0 öringar, 0 lakar, 0 färna och 1 ålar återfick däremot friheten.

140505: Fångst på 145 kg varav 60 kg mört, 30 kg braxen, 20 kg småabborre, 18 kg gärs, 0 kg löja, 2 kg sarv, 0 kg karp och 15 kg sutare. Dessutom fångades 110 kg mört (små) med not i fiskehamnen! 31 st gösar, 6 gäddor, 7 abborrar, 2 öringar, 0 lakar, 0 färna och 2 ålar återfick däremot friheten.

140504: Fångst på 120 kg varav 15 kg mört, 30 kg braxen, 20 kg småabborre, 20 kg gärs, 0 kg löja, 5 kg sarv, 0 kg karp och 30 kg sutare. 21 st gösar, 6 gäddor, 13 abborrar, 1 öringar, 0 lakar, 0 färna och 6 ålar återfick däremot friheten.

140503: Fångst på 190 kg varav 78 kg mört, 20 kg braxen, 75 kg småabborre, 5 kg gärs, 0 kg löja, 2 kg sarv, 0 kg karp och 10 kg sutare. 28 st gösar, 15 gäddor, 14 abborrar, 0 öringar, 1 lakar, 0 färna och 1 ålar återfick däremot friheten. Vattentemperaturen har sjunkit pga kyligare väder och braxnarna avvaktar varmare vatten innan de börjar leka och fångsterna kommer att öka. Nu var det 11,7–13,5°C i ytvattnet.

140502: Fångst på 305 kg varav 190 kg mört, 10 kg braxen, 84 kg småabborre, 5 kg gärs, 0 kg löja, 1 kg sarv, 0 kg karp och 15 kg sutare (korrigerad 140504). Dessutom fångades 150 kg mört (små) med not i fiskehamnen! 40 st gösar, 17 gäddor, 26 abborrar, 0 öringar, 0 lakar, 0 färna och 7 ålar återfick däremot friheten. Vattentemperaturen har sjunkit pga kyligare väder och braxnarna avvaktar varmare vatten innan de börjar leka.

140501: Fångst på 455 kg varav 195 kg mört, 140 kg braxen, 70 kg småabborre, 5 kg gärs, 0 kg löja, 5 kg sarv, 0 kg karp och 40 kg sutare. 36 st gösar, 29 gäddor, 136 abborrar, 0 öringar, 0 lakar, 0 färna och 4 ålar återfick däremot friheten.

140430: Fångst på 631 kg varav 180 kg mört, 290 kg braxen, 80 kg småabborre, 10 kg gärs, 0 kg löja, 10 kg sarv, 1 kg karp och 60 kg sutare. 71 st gösar, 21 gäddor, 80 abborrar, 0 öringar, 0 lakar, 0 färna och 10 ålar återfick däremot friheten.

140427: Utläggning av bottengarnen startade och de första fångstarna beräknas fås på onsdag 30 april. Högtrycksvädret med sol varje dag under en längre tid gjorde oss oroliga att braxen skulle starta leken innan fångstredskapen kommit på plats. Temperaturen är redan mellan 12 och 16,5°C i ytvattnet.

Du kan läsa om observationer vid provtagningarna i sjön 2014 här.

Senast uppdaterad ( Fredag, 23 Maj 2014 19:45 )