Regito Research Center on Water and Health

Regito Research Center on Water and Health
Endotoxin i svenskt kranvatten PDF Skriv ut Skicka sidan

Undersökningen om endotoxin i svenskt kranvatten på uppdrag för Svenskt Vatten (tidigare VA-Forsk) är äntligen klar och publicerad på Svenskt Vattens hemsida! Tack till alla på kommunala vattenbolag, sjukhus och alla andra som bistått med prov och värdefulla synpunkter. Rapporten kan laddas ned här. Den omfattar ca 76 sidor (1,1 MB).

 

 
Renas det bruna vattnet efterhand? PDF Skriv ut Skicka sidan
  

Sedimenterar den bruna färgen från diken och bäckar som avvattnar mossmarker och kalhyggen?

Ett experiment genomförs just nu för att svara på det.

Nedanstående mätglas har fyllts med 2 liter vatten från diken och bäckar omkring Malsjön och Sparrsjön. Avsikten är att mäta vattnets färg efter olika lång tid för att se om de bruna partiklarna sjunker till botten.
Om de inte gör det kommer partiklar av järn och humus att förorena nedströms liggande sjöar och slutligen Östersjön.

malsjoexperiment-vid_start-IMG_0069-v03-max430x430.jpg

Läs mer...
 
Hjälp med vattenrening! PDF Skriv ut Skicka sidan
  

Under resor i Afrika har vi uppmärksammat att många fattiga, speciellt på landsbygden, har oerhört dåligt dricksvatten och många har bara förorenat ytvatten att dricka vilket hotar deras hälsa i stor omfattning.
Det är beklagligt att dessa personer, som ofta lever resurssnålt och miljömässigt uthålligt, ska bli sjuka av förstört vatten.

Regito AB har därför uppfunnit och designat en mycket enkel och billig vattenrenare av ny typ där nio detaljer kan erhållas gratis från återvunna saker som finns i u-landsniljö! Endast en komponent behöver tillverkas och distribueras. Denna består av ett fåtal billiga mindre delar som enkelt kan skickas och som har näst intill obegränsad hållbarhet.

Läs mer...
 
Färgtalet ökar i Luhrsjön PDF Skriv ut Skicka sidan

Under den senaste 20-års perioden har Luhrsjöns vatten blivit brunare. Färgtalet har ungefär fördubblats på 10 år och trenden är tyvärr ökande försämring. (Klicka på diagrammet för att förstora det.)

fargtal-luhrsjon-1969-2007-max430x430.jpg

Naturvårdsverket har utfärdat allmänna råd för klassificering av sjöar med avseende på färgtal. Ett värde på 60–100 mg Pt/l anses vara ett betydligt färgat vatten vilket hamnar i klass 4 av 5. (Ett värde över 100 anses som ett starkt färgat vatten och hamnar i den sämsta klassen, klass 5.)

 

Luhrjön har varit en av norra Skånes bästa badsjöar. Engagemanget är mycket stort för sjön. Det finns bl.a. flera olika intressegrupper som verkar för sjöns framtid. Eftersom sjön är en källsjö och avrinningsområdet (som förser sjön med vatten) är relativt litet (21,7 km2) borde det väl inte vara omöjligt att komma till rätta med problemen och vända den negativa trenden. 

Färgtalet är fortfarande relativt lågt jämfört med många andra skogssjöar i norra Skåne och vattnet omsätts på ungefär 1,5 år varför åtgärder borde kunna resultera i förbättringar ganska snabbt. Om vi lyckas komma ned till värdena i början på 1980-talet skulle sjön få ett "svagt färgat vatten" i den näst bästa klassen (10–25 mg Pt/l).  Om inga åtgärder vidtages riskerar däremot sjön att hamna i den sämsta färgtalsklassen inom bara några få år. Läs mer i rapporten under menyn Luhrsjön 2007!

Du kan även läsa enbart en sammanfattning av rapporten nedan.

Senast uppdaterad ( Söndag, 22 Juni 2008 07:30 )
Läs mer...
 
<< Start < Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nästa > Slut >>

Sid 9 av 9

NYTT!

Ny rapport om Finjasjöns tillstånd 2017 släppt - ladda hem den gratis!

 

Regito på Twitter!

Finjasjön på Twitter!

Enkät

Badar du i våra insjöar?
 

Besökare

Vi har 67 besökare online