Regito Research Center on Water and Health

Regito Research Center on Water and Health
Rapport om Bolmen PDF Skriv ut Skicka sidan

Efter larm från yrkesfiskarna i Bolmen om mycket dåliga fångster av fisk sedan ett par år tillbaka fick Regito AB i uppdrag att utreda situationen på uppdrag av Bolmens Fiskevårdsområdesförening. Upptäckterna i undersökningen slogs upp stort den 19 oktober i tidningen Smålänningen, Radio Kronoberg och TV4.

Läs mer...
 
Regito föreläste för UNESCO kurs i Danmark PDF Skriv ut Skicka sidan

17–22 augusti arrangerade Intergovernmental Oceanographic Commision of UNESCO en identifikationskurs i skadliga alger i Hilleröd. Kursen leddes av Jacob Larsen vid Köpenhamns universitet. Deltagare kom från olika delar av världen. Heléne Annadotter från Regito AB undervisade om cyanobakteriers taxonomi, ekologi och effekter på hälsa. För mer information om IOC:s kurser, besök hemsidan för IOC Harmful Algal Bloom Programme.

 

 
Regito föreläste för Naturvårdsverket i Finland PDF Skriv ut Skicka sidan

Regitos Heléne Annadotter hade under vecka 39 en föreläsningsturné i Finland på inbjudan av Finlands Miljöcentral – motsvarigheten till vårt svenska Naturvårdsverk. Under tre dagar gavs föreläsningar vid Finlands Miljöcentral i Helsingfors, universitetet i Åbo och vid en konferens om sjörestaurering i Kuopio.

Läs mer...
 
Rapport om Luhrsjön 2008 klar! PDF Skriv ut Skicka sidan

Rapporten om Luhrsjön 2008 är klar och du kan ladda hem den gratis efter registrering och inloggning (längst ned på menyn till vänster). Det är en omfattande rapport på ca 60 sidor med bl.a. en god nyhet!

Senast uppdaterad ( Onsdag, 14 Oktober 2009 09:41 )
 
Regito halverar energiförbrukningen med bl.a. solenergi! PDF Skriv ut Skicka sidan

Regito halverar sin elförbrukning bl a genom solenergi! I den aktuella klimatdebatten är det mycket snack och relativt lite verkstad. Många vill t ex minska koldioxidutsläppen men på detaljnivå tas många beslut som ökar samhällets utsläpp och elförbrukning. Regito har en egen målsättning att halvera elförbrukningen – från en anläggning som redan har bergvärmepump –genom att vidta egna åtgärder. Vi gör en ordentlig insats på hemmaplan för minskade koldioxidutsläpp och för att slippa skjuta över ansvaret för radioaktivt avfall på många ofödda generationer.

Solfångare hos Regito AB

Den installerade solenergianläggningen jämte andra åtgärder har halverat energiförbrukningen hittills. Under september 2009 förbrukades bara 47 % elenergi jämfört med september 2007. Under maj besparades Sverige 51 % av vår förbrukning, något som i princip skulle medföra att hela Sverige skulle klara sig på förnyelsebar elenergi om alla i samhället skulle kunna göra liknande besparingar. Allt varmvatten och nästan all uppvärmning av fastigheten har under april-september producerats av solenergi istället för av den eldrivna bergvärmepumpen (som redan den hade gett en god besparing)! Läs mer om åtgärderna här!

Senast uppdaterad ( Tisdag, 20 Oktober 2009 07:41 )
 
Uppmärksammat mål i Miljööverdomstolen om kväve PDF Skriv ut Skicka sidan

Kvävereningen till Östra Ringsjön stoppas! Hörby kommun vann striden om kvävet i Svea Hovrätt (Miljööverdomstolen).

Nu skall de kvävefixerande, giftiga algerna minskas genom att öka kvävetillförseln till Ringsjön. Det är en unik dom som går stick i stäv mot övrig kvävepolicy i Sverige och EU. 

Dr Heléne Annadotter, verksam vid Regito AB, har varit delaktig som expert i utredningsarbetet om kvävet och Ringsjön åt Tekniska nämnden i Hörby kommun. Ärendet har drivits av Tekniska nämndens ordförande Kurt Hagenrud som även har haft sakkunnig hjälp av civilingenjör Dilip Roy och docent Thomas Hellström.

Hörby kommun har hävdat att kvävereningsanläggningen, som kostade 30 miljoner kronor för tio år sedan att bygga, har ökat mängden blågröna alger i Ringsjön. Motpart i frågan är länsstyrelsen som inte tror på Hörbys argument.

Torsdagen 23 april föll Svea Hovrätts dom för villkoren för kväveutsläpp från Hörbys reningsverk! Svea Hovrätt går på kommunens linje och därmed får Hörby kommun rätt att stänga kvävereningssteget på reningsverket under en försökstid på fyra år. Domen går inte att överklaga.

Vilka argument har då Hörby kommun framhållit för att kunna övertyga Svea Hovrätt? 

Läs mer...
 
<< Start < Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nästa > Slut >>

Sid 8 av 9

NYTT!

Ny rapport om Finjasjöns tillstånd 2017 släppt - ladda hem den gratis!

 

Regito på Twitter!

Finjasjön på Twitter!

Enkät

Badar du i våra insjöar?
 

Besökare

Vi har 87 besökare online