Regito Research Center on Water and Health

Regito Research Center on Water and Health
Regito föreläste vid kurs om skadliga alger vid Köpenhamns universitet PDF Skriv ut Skicka sidan

En årligen återkommande kurs om skadliga alger genomfördes i augusti 2010 vid Köpenhamns universitet. Huvudansvarig för kursen var Dr. Jacob Larsen. Professor Øjvind Moestrup, Dr. Nina Lundholm och Dr. Heléne Annadotter vid Regito Research Center on Water and Health föreläste för deltagarna från tre olika kontinenter.

Kursen ordnades av IOC (Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO), Science and Communication Centre on Harmful Algae, Department of Biology, och hölls på Danhostel i Hilleröd.

Läs mer...
 
Finjasjöns tillstånd förbättrades under 2010 PDF Skriv ut Skicka sidan

Regitos mätningar visar att årets restaureringsåtgärder för Finjasjön börjar ge resultat och sjöns tillstånd förbättras efterhand. Sommarmedelvärdet 2010 på siktdjupet blev 1,45 m. Det är 25 % förbättring av siktdjupet jämfört med 2009. Detta är ett glädjande trendbrott! Medelvärdet av siktdjupet sommartid har legat kusligt konstant i intervallet 1,16–1,18 m (!) under 2006–2009. Även mätningar av plankton, klorofyll m.m. visar på en avsevärd förbättring.

Nu planeras för ett nytt reduktionsfiske under oktober–november. Denna gång satsar vi på ett fiske med ringnot. Detta kommer att ske när fisken går ut för att ställa sig i djuphålorna då vattentemperaturen sjunkit till ca 10–12 grader. Då räknar vi med att det blir goda möjligheter att fånga mycket fisk på kort tid. (Hittills i år har ca 58 ton vitfisk avlägsnats från sjön.) Vi återkommer med mer information efterhand.Fisket kommer att vara igång senast den 18 oktober.

Senast uppdaterad ( Torsdag, 23 September 2010 06:39 )
 
Regito föreläste vid Eurofins kurs om EU:s Vattendirektiv PDF Skriv ut Skicka sidan

I juni ordnade Eurofins ett seminarium i Malmö om EU:s Vattendirektiv. Bland föredragshållarna fanns Regitos Heléne Annadotter som föreläste om Finjasjöns restaurering som ett exempel på hur man kan gå till väga för att återskapa en god ekologisk status i sjöar som har förorenats på grund av människans aktiviteter.

 

 
Finjasjön restaureras genom utfiskning med bottengarn PDF Skriv ut Skicka sidan

OBS! Fisket avslutades för säsongen 100528. Under oktober planeras för ytterligare fiskeinsatser.

På rekommendation av Regito AB och Finjasjögruppen har Tekniska kontoret i Hässleholms kommun reduktionsfiskat men i ny form. 21 bottengarn har satts ut runt Finjasjön av samma finska team som skötte notdragningen under isen (då ca 7500 kg fisk togs upp). Det är de finska fiskeexperterna, fiskekolog Arto Hautala och fiskaren Aulis Kiiskilä, som fångat vitfisk, främst mört och braxen. Fisket skedde tills braxen lekte. Leken var väntad i mitten av maj men den kalla våren försenade den och leken spreds ut under en längre period. Erfarenheterna är mycket goda.

Senast uppdaterad ( Onsdag, 25 Augusti 2010 08:08 )
Läs mer...
 
Finjasjön har reduktionsfiskats under isen! PDF Skriv ut Skicka sidan

På rekommendation av den nytillsatta Finjasjögruppen utförde Tekniska kontoret under ledning av Gunnar Swärdh ett reduktionsfiske under isen (!) i februari. Finska fiskare, som är experter inom detta område, fiskade med not under isen för att avskilja braxen och mört från sjön. Metoden är unik och har oss veterligen ej använts i Sverige förut. Den har givit oss viktig information om hur fisksamhället verkligen ser ut.  OBS! Fisket är avslutat 2010-02-12 och preliminära resultat finns nedan.

Senast uppdaterad ( Onsdag, 25 Augusti 2010 07:22 )
Läs mer...
 
Regito drivs nu på vind- och solenergi! PDF Skriv ut Skicka sidan

Elströmmen för att driva Regito AB kommer nu från vindenergi! Varmvattnet kommer helt från solenergi under 7 månader! Uppvärmningen sker genom solenergi under halva året. Genom att betala 1,2 öre extra per kWh köper vår kraftleverantör in vindkraftsproducerad el motsvarande vår elförbrukning. Men vi är dock ganska negativa till hur vindkraftsutbyggnaden sker i landskapsbilden ...

Läs mer...
 
<< Start < Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nästa > Slut >>

Sid 7 av 9

NYTT!

Ny rapport om Finjasjöns tillstånd 2018 släppt! Läs mer!

Regito på Twitter!

Finjasjön på Twitter!

Enkät

Badar du i våra insjöar?
 

Besökare

Vi har 16 besökare online