Regito Research Center on Water and Health

Regito Research Center on Water and Health
Regito föreläste vid Eurofins kurs om EU:s Vattendirektiv PDF Skriv ut Skicka sidan

I juni ordnade Eurofins ett seminarium i Malmö om EU:s Vattendirektiv. Bland föredragshållarna fanns Regitos Heléne Annadotter som föreläste om Finjasjöns restaurering som ett exempel på hur man kan gå till väga för att återskapa en god ekologisk status i sjöar som har förorenats på grund av människans aktiviteter.

 

 
Finjasjön restaureras genom utfiskning med bottengarn PDF Skriv ut Skicka sidan

OBS! Fisket avslutades för säsongen 100528. Under oktober planeras för ytterligare fiskeinsatser.

På rekommendation av Regito AB och Finjasjögruppen har Tekniska kontoret i Hässleholms kommun reduktionsfiskat men i ny form. 21 bottengarn har satts ut runt Finjasjön av samma finska team som skötte notdragningen under isen (då ca 7500 kg fisk togs upp). Det är de finska fiskeexperterna, fiskekolog Arto Hautala och fiskaren Aulis Kiiskilä, som fångat vitfisk, främst mört och braxen. Fisket skedde tills braxen lekte. Leken var väntad i mitten av maj men den kalla våren försenade den och leken spreds ut under en längre period. Erfarenheterna är mycket goda.

Senast uppdaterad ( Onsdag, 25 Augusti 2010 08:08 )
Läs mer...
 
Finjasjön har reduktionsfiskats under isen! PDF Skriv ut Skicka sidan

På rekommendation av den nytillsatta Finjasjögruppen utförde Tekniska kontoret under ledning av Gunnar Swärdh ett reduktionsfiske under isen (!) i februari. Finska fiskare, som är experter inom detta område, fiskade med not under isen för att avskilja braxen och mört från sjön. Metoden är unik och har oss veterligen ej använts i Sverige förut. Den har givit oss viktig information om hur fisksamhället verkligen ser ut.  OBS! Fisket är avslutat 2010-02-12 och preliminära resultat finns nedan.

Senast uppdaterad ( Onsdag, 25 Augusti 2010 07:22 )
Läs mer...
 
Regito drivs nu på vind- och solenergi! PDF Skriv ut Skicka sidan

Elströmmen för att driva Regito AB kommer nu från vindenergi! Varmvattnet kommer helt från solenergi under 7 månader! Uppvärmningen sker genom solenergi under halva året. Genom att betala 1,2 öre extra per kWh köper vår kraftleverantör in vindkraftsproducerad el motsvarande vår elförbrukning. Men vi är dock ganska negativa till hur vindkraftsutbyggnaden sker i landskapsbilden ...

Läs mer...
 
Regitos undersökningar om järn i vatten presenterades i Grekland vid en konferens PDF Skriv ut Skicka sidan

Regito presenterade undersökningar om höga järnhalter i natur- och källvatten vid konferensen "COST ACTION 637" i Grekland 21–23 oktober 2009 under titeln: "High Fe levels in natural and well water – potential hazardous effects on animals and humans". Undersökningarna har skett genom samarbete med miljöforskaren Tekn. Dr. Ingegerd Rosborg och Regito AB.

Läs mer...
 
Regitos endotoxinundersökning presenteras i Svenskt Vattens tidning PDF Skriv ut Skicka sidan

Regitos forskningsprojekt om endotoxin i kranvatten presenteras i oktobernumret av branschtidningen "Svenskt Vatten", nr 5, 2009. Regito AB analyserade 800 vattenprov från kranvatten i halva Sverige med avseende på endotoxin.

Läs mer...
 
<< Start < Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nästa > Slut >>

Sid 7 av 9

NYTT!

Ny rapport om Finjasjöns tillstånd 2017 släppt - ladda hem den gratis!

 

Regito på Twitter!

Finjasjön på Twitter!

Enkät

Badar du i våra insjöar?
 

Besökare

Vi har 108 besökare online